ایرنا/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده، مراتب ثبت ملی ۷ اثر طبیعی به استاندار یزد ابلاغ شد.

مراتب ثبت ملی ۷ اثر طبیعی به استاندار یزد ابلاغ شد ، علی اصغر مونسان در نامه ای به

محمدعلی طالبی، استاندار یزد نوشت: در اجرای تبصره ماده

۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب دی ماه ۱۳۸۲ و آیین نامه اجرایی آن، مصوب

چهارم مرداد ۱۳۸۴ به شماره ۲۶۹۷۵/ت ۳۲۹۱۵ه، هیأت محترم وزیران با موضوع ثبت میراث طبیعی

ارزشمند کشور در فهرست میراث طبیعی ملی؛ منظر طبیعی دامگاهان مهریز واقع در استان یزد،

شهرستان مهریز، بخش مرکزی، شمال دهستان تنگ چنار مهریز، ۱۸ کیلومتری شمال روستای تنگ

چنار پس از تشریفات قانونی لازم به شماره ۸۳۱ مورخ ۳ اسفند ۱۳۹۹ در فهرست میراث طبیعی

ملی کشور به ثبت رسید، ابلاغ می شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت:

اثر مذکور با رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت و حمایت این وزارت است و تدوین ظوابط حفاظتی و

تعیین عرصه و حریم این اثر بر عهده این وزارت خواهد بود، هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی

که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود، ممنوع است.

مونسان همچنین در ۶ نامه مشابه و جداگانه دیگر ثبت ملی ۶ اثر طبیعی ملی را با عناوین و نشانی

و مشخصات ثبت ملی زیر به استاندار یزد ابلاغ کرد:

منظر طبیعی آأرشک مهریز واقع در شهرستان مهریز، بخش مرکزی، شمال تنگ چنار مهریز، ۱۶ کیلومتری

شمال روستای چنار به شماره ۶۸۹ مورخ ۹۸/۱۲/۷

دشت ریواس واقع در شهرستان مهریز، بخش مرکزی، قسمت جنوبی دهستان ارنان مهریز، ۱۸ کیلومتری

جنوب روستای علی آباد چهل گزی به شماره ۶۹۰ مورخ ۹۸/۱۲/۷

درخت چنار کهنسال نصرآباد واقع در شهرستان تفت، بخش مرکزی، دهستان پیشکوه، روستای نصرآباد،

به شماره ۸۲۷ مورخ ۹۹/۱۲/۳

غار نباتی ندوشن واقع در شهرستان تفت، بخش مرکزی، قسمت غربی دهستان نصرآباد، به شماره ۸۲۶ مورخ ۹۹/۱۲/۳

درخت شاه توت کهنسال روستای میرهاشم واقع در شهرستان تفت، بخش نیر، دهستان زردین، روستای میرهاشم، به شماره ۸۲۹ مورخ ۹۹/۱۲/۳

غار دوسر واقع در شهرستان مهریز، بخش مرکزی، دهستان تنگ چنار، ۴۰ کیلومتری روستای هلی آباد چهل گزی به شماره ۸۳۰ مورخ ۹۹/۱۲/۳