راهنمای ترمینال‌های فرودگاه مهرآباد و دسترسی به آن، یکی از اطلاعاتی که خیلی از مسافران و خانواده‌هایشان به آن نیاز دارند. حتما برای شما هم پیش آمده است که وقتی بلیط هواپیما خود را دریافت کرده‌اید، در روز سفر برای اینکه به کدام ترمینال فرودگاه مهرآباد بروید گیج شده‌اید. گاهی هم خواسته‌اید به استقبال مسافری بروید ولی نمی‌دانستید که هواپیمای او در کدام ترمینال بر زمین می‌نشیند. در این نوشته به شما می‌گوییم که هرکدام از شرکت‌های هواپیمایی یا ایرلاین‌های ایرانی از کدام یک از ترمینال‌های فرودگاه مهرآباد پرواز می‌کنند و در کدام یک وارد می‌شوند. همچنین توضیح می‌دهیم که چگونه با متروی تهران خود را به ترمینال‌های اصلی فرودگاه مهرآباد برسانید.

راهنمای ترمینال های پروازهای فرودگاه مهرآباد

پروازهای ورودی و خروجی هر کدام از ترمینال های فرودگاه مهرآباد


ترمینال ۱:
پروازهای ورودی: هواپیمایی کیش ایر، هواپیمایی زاگرس، هواپیمایی وارش
پروازهای خروجی: هواپیمایی کیش ایر، هواپیمایی زاگرس، هواپیمایی وارش
ترمینال ۲:
پروازهای ورودی: هواپیمایی کیش ایر، هواپیمایی زاگرس، هواپیمایی آتا، قشم ایر، هواپیمایی معراج، هواپیمایی کارون، ایران ایر، هواپیمایی ایران ایرتور، هواپیمایی وارش.
پروازهای خروجی: هواپیمایی آتا، قشم ایر، هواپیمایی معراج، هواپیمایی کارون، ایران ایر، هواپیمایی ایران ایرتور.
ترمینال ۴:
پروازهای ورودی: ندارد.
پروازهای خروجی: فلای پرشیا، هواپیمایی آسمان، هواپیمایی ماهان، هواپیمایی تابان، هواپیمایی کاسپین، هواپیمایی اترک، هواپیمایی پویا، هواپیمایی ساها، هواپیمایی سپهران، هواپیمایی پارس.
ترمینال ۶:
پروازهای ورودی: فلای پرشیا، هواپیمایی آسمان، هواپیمایی ماهان، هواپیمایی تابان، هواپیمایی کاسپین، هواپیمایی اترک، هواپیمایی پویا، هواپیمایی ساها، هواپیمایی سپهران، هواپیمایی پارس.
پروازهای خروجی: ندارد.

راهنمای ترمینال های پروازهای فرودگاه مهرآباد

پروازهای ورودی و خروجی هر ایرلاین در فرودگاه مهرآباد (به ترتیب حروف الفبا)


هواپیمایی آتا
پرواز ورودی: ترمینال ۲
پرواز خروجی: ترمینال ۲
هواپیمایی آسمان
پرواز ورودی: ترمینال ۶
پرواز خروجی: ترمینال ۴
هواپیمایی اترک
پرواز ورودی: ترمینال ۶
پرواز خروجی: ترمینال ۴
هواپیمایی ایران ایر
پرواز ورودی: ترمینال ۲
پرواز خروجی: ترمینال ۲
هواپیمایی ایران ایرتور
پرواز ورودی: ترمینال ۲
پرواز خروجی: ترمینال ۲
هواپیمایی پویا
پرواز ورودی: ترمینال ۶
پرواز خروجی: ترمینال ۴
هواپیمایی تابان
پرواز ورودی: ترمینال ۶
پرواز خروجی: ترمینال ۴
هواپیمایی زاگرس
پرواز ورودی: ترمینال ۱
پرواز خروجی: ترمینال ۱
هواپیمایی ساها
پرواز ورودی: ترمینال ۶
پرواز خروجی: ترمینال ۴
هواپیمایی سپهران
پرواز ورودی: ترمینال ۶
پرواز خروجی: ترمینال ۴
هواپیمایی قشم ایر
پرواز ورودی: ترمینال ۲
پرواز خروجی: ترمینال ۲
هواپیمایی کارون
پرواز ورودی: ترمینال ۲
پرواز خروجی: ترمینال ۲
هواپیمایی کاسپین
پرواز ورودی: ترمینال ۶
پرواز خروجی: ترمینال ۴
هواپیمایی کیش ایر
پرواز ورودی: ترمینال ۱
پرواز خروجی: ترمینال ۱
هواپیمایی ماهان
پرواز ورودی: ترمینال ۶
پرواز خروجی: ترمینال ۴
هواپیمایی معراج
پرواز ورودی: ترمینال ۲
پرواز خروجی: ترمینال ۲
هواپیمایی وارش
پرواز ورودی: ترمینال ۱
پرواز خروجی: ترمینال ۱
فلای پرشیا
پرواز ورودی: ترمینال ۶
پرواز خروجی: ترمینال ۴
هواپیمایی پارس
پرواز ورودی: ترمینال ۶
پرواز خروجی: ترمینال ۴